रोल्पाली दाई खिम घर्ति र सोनिया डिसी लामो समयपछी मिडियामा सोनियाले गरिन जोडी जम्नेको कुरा

प्रतिक्रिया